कुन हाँसो उचित र कुन हाँसो अनुचित

हाँसो मानव जातिमा निहित जन्मजात स्वभाव हो । तपाईँलाई थाहा छ रु हाँसो उचित र अनुचित दुई प्रकारको हुन्छ । यदि हाँस्न योग्य ठाउँमा वा हाँस्नै पर्ने ठाउँ र परिवेशमा हाँसो उठ्यो त्यो हाँसो उचित हाँसो हो भने हाँस्न अनुचित ठाउँमा वा हाँस्नै नहुने ठाउँमा हाँसो उठ्यो भने त्यो अनुचित हाँसो हो । ख्याल गर्नुस्…